Sprekers

Tijdens ons congres op 4 november 2017 in Amsterdam verzorgden Michiel de Cleen en Ronnie Goené het cursusprogramma.

 

Michiel de Cleen

Michiel de Cleen (1962) studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1988 was hij tot 1995 (gast)medewerker van de vakgroep Cariologie en Endodontologie van ACTA. Thans is hij als tandarts-endodontoloog full time werkzaam in zijn praktijk in Amsterdam.
 
Ook is hij co-auteur van het standaardwerk Endodontologie en van zijn hand verschenen tientallen artikelen over alle aspecten van de endodontie. Hij is een veelgevraagd spreker en cursusdocent, zowel in Nederland als daarbuiten.
 
Voor Edudentaal heeft Michiel de Cleen presentaties verzorgd tijdens een klinische avond in april 2015 in Rotterdam, ons Waddencongres in januari 2016 op Vlieland en een congres in november 2017 in Amsterdam.

Ronnie Goené

Ronnie Goené studeerde tandheelkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruim 10 jaar was hij algemeen practicus in een mede door hem gestarte groepspraktijk (1975-1993), waarna hij in 1985, samen met anderen, de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam oprichtte (1985-2003). Sinds 2004 is hij verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het ACTA/VU Medisch Centrum in Amsterdam en Tendens Tandartsen te Amsterdam. Naast het verzorgen van (post)academisch onderwijs in de orale implantologie, houdt hij zich vooral bezig met het ontwikkelen van interdisciplinaire behandelstrategieën ten behoeve van patiënten met complexe tandheelkundige problemen.
 
Ronnie is oud bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) (1979-1990) en van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) (1995-2001) waarvan hij voorzitter is geweest van 2001-2009. In 2009 benoemd als erelid en momenteel lid van de
commissie Post Academisch Onderwijs van de NVOI. Van zijn hand zijn veel publicaties verschenen op het gebied van de parodontologie en implantologie. Hij geeft frequent voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland op het gebied van de orale implantologie.
 
Voor Edudentaal verzorgde Ronnie presentaties tijdens ons congres op Bonaire in het voorjaar van 2017 en ons congres in november 2017 in Amsterdam.