Sprekers

Tijdens onze cursus op 5 november 2016 in Amsterdam gaven Prof. Dr. Isaäc van der Waal en Dr. Richmond Gortzak invulling aan het programma.

 

Prof. Dr. Isaäc van der Waal

Na in 1968 als tandarts in Utrecht te zijn afgestudeerd, een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten en een opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (opleider: prof. dr. W.A.M. van der Kwast), werd Dr. Isaäc van der Waal in 1979 benoemd tot hoogleraar in de Orale Pathologie aan destijds de Vrije Universiteit, thans ACTA, te Amsterdam. Van 1989 tot medio 2011 was hij hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het VU medisch centrum/ACTA.
 
Prof. Dr. van der Waal heeft aan meer dan 400 wetenschappelijke publicaties bijgedragen en talloze voordrachten in binnen- en buitenland gehouden. Daarnaast verschenen van zijn hand diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakaandoeningen, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.
 
Isaäc gaf presentaties voor Edudentaal tijdens onze congressen in november 2016 in Amsterdam en januari 2018 in Den Haag.

Dr. Richmond Gortzak

Dr. Richmond Gortzak is arts en MKA-chirurg. Hij was tot 2015 als opleider en chef de clinique verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier was hij betrokken bij het onderwijs aan verpleegkundigen, artsen en tandartsen in opleiding. Speciale aandachtsgebieden van Richmond zijn de maxillofaciale traumatologie, oral medicine en de medisch tandheelkundige interactie. Hij heeft vele publicaties en lezingen in binnen- en buitenland.
 
Dr. Gortzak was samen met Prof. Dr. van Winkelhoff en Dr. Thijs verantwoordelijk voor het cursusprogramma tijdens ons Waddencongres op Vlieland in januari 2015. Ook gaf hij een presentatie tijdens ons congres in november 2016 in Amsterdam.

Sprekers

Prof. Dr. Isaäc van der Waal

Prof. Dr. Isaäc van der Waal

Dr. Richmond Gortzak

Dr. Richmond Gortzak