Dagprogramma

Tijdens ons congres in 2017 op Bonaire verzorgden Ronnie Goené, Henny Meijer en Sandy van Teeseling het officiële cursusgedeelte. Vanwege het brede programma was het cursusgedeelte zo ingedeeld dat het voor iedere tandarts en mondhygiënist zeer interessant is. Locatie van de cursus was Captain Don's Habitat.
 
Cursusbeschrijving
Veel mensen vinden het goed kunnen kauwen nog steeds een belangrijk aspect van tanden en kiezen maar steeds meer mensen vinden dat een gebit er ook mooi uit moet kunnen zien. De van oudsher min of meer onafhankelijk van elkaar werkende disciplines orthodontie, parodontologie, implantologie, restauratieve tandheelkunde en kaakchirurgie moeten daarom de handen ineen slaan om aan deze veranderende verwachtingen te kunnen voldoen. Vaak een proces van onderhandelen, geven en nemen om uiteindelijk te komen tot een consensus over een plan van aanpak en een gemeenschappelijke visie op het te bereiken resultaat van behandeling.
 
Samenwerking dus!
Aan de hand van vele klinische voorbeelden zal het belang van zo’n interdisciplinair team worden geschetst. De toegepaste werkwijze dient daarnaast als leidraad bij de oefeningen met simulatiepatienten, waarbij implantologie een integraal deel uitmaakt van het totale plan. Er wordt een volgorde van uitvoering aangeboden met een tijdspad. De samenwerking met collegae wordt besproken, indien men de implantologische behandeling of delen van de implantologische behandeling niet zelf wil uitvoeren, maar waarbij wel de coördinatie van het totale plan in eigen handen blijft. Er zullen richtlijnen worden aangereikt voor het op een protocolmatige manier vervaardigen van restauraties op implantaten en het werken met verschillende materialen.
 
Als een behandeling voltooid is, wil iedereen dat graag zo houden. Na het plaatsen van de constructies op implantaten volgt een traject van levenslange nazorg. Uitgebreid aan de orde komt vroegtijdige diagnostiek van biologische en technische complicaties en de behandeling ervan. Richtlijnen zullen worden gegeven voor preventief periodiek onderzoek dat een onlosmakelijk onderdeel van iedere behandeling met implantaten hoort te zijn.
 

Tijdschema cursusgedeelte

Datum  Ochtend * Middag
Ma 27-02-2017  Cursus deel 1    Vrij
Di 28-02-2017 Cursus deel 2 Vrij
Wo 01-03-2017 Cursus deel 3 Vrij
Do 02-03-2017 Cursus deel 4 Vrij
Vr 03-03-2017 Cursus deel 5 Vrij

* Ochtendprogramma van 09:00 - 10:30 en 11:00 - 12:30.