Cursusprogramma

Tijdens ons congres in Den Haag verzorgden Prof. Dr. Isaäc van der Waal en Dr. Abel Thijs het cursusprogramma. Prof. van der Waal nam het ochtendgedeelte voor zijn rekening, Dr. Thijs de middag. Het tijdschema van de dag vindt u onderaan deze pagina.
 

Ochtend: Prof. Dr. Isaäc van der Waal 

Oncologie voor de tandheelkundige professie
In het eerste onderdeel van de dag besteedde Prof. Dr. van der Waal aandacht aan aspecten van de oncologie in het algemeen en aan die van mondkanker in het bijzonder. Onder andere werd ingegaan op de mogelijke etiologische rol van virussen. Bij het tijdig onderkennen van mondkanker is het gangbare mondonderzoek de belangrijkste pijler. Er werd stilgestaan bij de diverse behandelingsmogelijkheden van mondkanker. Wanneer (na)bestraling zal plaatsvinden, is voorafgaand focusonderzoek belangrijk om eventueel latere osteoradionecrose te voorkomen.

De overlevingskansen voor een patiënt met mondkanker worden in belangrijke mate bepaald door de omvang van de tumor ten tijde van de diagnose. Vroegtijdige herkenning van mondkanker is derhalve van levensbelang.

Leukoplakie en lichen planus; wat te doen?
Het tweede deel van Prof. Dr. van der Waal richtte zich op leukoplakie en lichen planus. Er kunnen zich in de mond talrijke witte slijmvliesveranderingen voordoen. Het is voor de tandarts een uitdaging dergelijke afwijkingen te kunnen herkennen. Bij het vermoeden op aanwezigheid van leukoplakie is het om verschillende reden aangewezen de patiënt te verwijzen naar de MKA-chirurg ter bepaling van het verdere beleid. En wat te doen bij lichen planus? Moet deze aandoening nu wel of niet als premaligne worden beschouwd? Is te allen tijde verwijzing geïndiceerd?

Enkele ongewone afwijkingen van het mondslijmvlies
Aan de hand van een aantal patiënten werd door Prof. Dr. van der Waal een aantal niet-alledaagse, maar wel voor de patiënt belangrijke afwijkingen van het mondslijmvlies besproken.
 

Middag: Dr. Abel Thijs

Dr. Thijs verdeelde zijn gedeelte in gedeeltes hoorcollege met zoveel mogelijk interactie, en casuïstiekbespreking in subgroepjes met plenaire terugrapportage.

Op het sneevlak van tandheelkunde en geneeskunde
Op het eerste gezicht lijken tandheelkunde en geneeskunde twee gescheiden werelden. Toch is niets minder waar: veel geneeskundige factoren spelen een rol in de tandheelkunde. Op tenminste drie manieren kan dat het geval zijn: in de eerste plaats vormen sommige ziekten risico’s voor tandheelkundig onderzoek of behandeling (denk aan het gebruik van geneesmiddelen, of de aanwezigheid van aangeboren hartafwijkingen) in tweede plaats hebben sommige ziekten direct invloed op de mondgezondheid (denk wederom aan geneesmiddelengebruik of aan het syndroom van Sjögren), en in de derde plaats kunnen afwijkingen in de mond een clou zijn voor het stellen van een diagnose ‘buiten de mond’ (denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Addison).

In dit cursusdeel werden al deze aspecten behandeld. Natuurlijk is het onmogelijk om volledig te zijn. De “medische anamnese” (gezondheidsvragenlijst mondzorg) is de gids voor het bespreken van casuïstiek die relevant is voor de tandarts. Acuut coronair syndroom, anafylaxie, hartfalen, hartklepafwijkingen, gebruik van hemostaseremmende middelen, astma, diabetes mellitus, reumatoïde artritis, en lange-termijn gevolgen van radiotherapie kwamen zo aan bod. Verder behandelden we enkele diagnosen waar inspectie van de mond relevant is. Hierin kan de tandarts van groot belang zijn: het goed in de mond kijken is niet iedere arts op het lijf geschreven. Daarnaast werd het belang van goede informatieoverdracht tussen tandartsen en artsen (specialisten zowel als huisartsen) benadrukt. Het ‘spreken van elkaars taal’ is hierbij behulpzaam.

Aan het einde van de middag had u zo voldoende handvatten om op het snijvlak van geneeskunde en tandheelkunde te opereren.
 
Het tijdschema van de dag zag er als volgt uit:
 
Zaterdag 27 januari 2018
09:00    Ontvangst
09:30 Oncologie voor de tandheelkundige professie IvdW
11:00 Koffiepauze
11:30 Leukoplakie en lichen planus. Wat te doen? IvdW
12:15 Enkele ongewone afwijkingen van het mondslijmvlies    IvdW
13:00 Lunch
 
13:45
 
Op het sneevlak van tandheelkunde en geneeskunde
 
AT
15:15
Theepauze
15:45 Op het sneevlak van tandheelkunde en geneeskunde AT
17:15 Afsluitende borrel