Sprekers

Het programma van de geriatrie-dag op vrijdag 10 juni 2016 in Rotterdam werd ingevuld door Erik Scherder, Jerry Raghoebar, Jacques Baart, Anita Visser en Arie Hoeksema.

 

Prof. Dr. Erik Scherder

Prof. Dr. Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd van de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tevens is hij hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Beide universiteiten kenden hem de onderwijsprijs toe, mede bepaald door studenten.
 
Erik wordt beschreven als een bevlogen spreker, zijn onderzoek focust zich met name op de positieve effecten van beweging op het functioneren van ons brein. Daarnaast is Scherder bekend van zijn vele optredens in De Wereld Draait Door, waarvoor hij ook een speciale reeks van 3 colleges gaf tijdens DWDD University.
 
Prof. Scherder was een van de sprekers tijdens ons congres over geriatrie in juni 2016 in Rotterdam.

Prof. Dr. Gerry Raghoebar

Prof. Dr. Gerry Raghoebar voltooide zijn studie tandheelkunde en geneeskunde te Groningen. Vanaf 1988 is hij als MKA-chirurg werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Op 1 januari 2006 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen met als persoonsgebonden leerstoel Implantologie.
 
Naast de klinische werkzaamheden, verricht en begeleidt hij onderzoek, en is hij als docent betrokken bij het onderwijs. Hij geeft verschillende postacademische cursussen en voordrachten in binnen- en buitenland.

Prof. Raghoebar was een van de sprekers tijdens ons congres over geriatrie in juni 2016 in Rotterdam.

Prof. Dr. Anita Visser

Prof. Dr. Anita Visser studeerde in 1996 af als tandarts aan de KUN. Na haar opleiding werkte zij in het UMCG en voor diverse algemene praktijken. In 1998 heeft zij haar opleiding voor gedifferentieerd ziekenhuistandarts afgerond alsmede de opleiding voor het gebruik van lachgassedatie. In 2005 werd zij erkend als tandarts Maxillo Faciale Prothetiek. Sinds 2005 werkt ze op de afdeling Kaakchirurgie van het UMCG.
 
In 2009 is Anita aan de RUG gepromoveerd op een onderzoek m.b.t. de zorg en nazorg voor de patiënten met intra- of extra-oraal implantaat-gedragen protheses. In 2014 werd zij geaccrediteerd als tandarts Geriatrie en in 2015 als Tandarts Restauratieve tandarts. Daarnaast heeft de KNMT haar benoemd tot voorzitter van de commissie bijzondere zorggroepen.

Dr. Visser was een van de sprekers tijdens ons congres over geriatrie in juni 2016 in Rotterdam.

Arie Hoeksema

Drs. Arie Hoeksema is in 1991 als tandarts afgestudeerd in Groningen. Hij is sinds 1993 gevestigd als tandarts, algemeen practicus in Winschoten en geeft daar leiding aan het Mondzorgcentrum Winschoten. Naast de algemene praktijk is hij sinds 1991 werkzaam in de tandheelkundige zorg aan kwetsbare ouderen in twee verpleeghuizen.
 
In 2012 werd Arie als onderzoeker aangesteld aan het UMCG. Verder heeft hij zich breed geschoold in het vakgebied van de implantologie, slaapgeneeskunde en de geriatrie. Hij werkt aan postdoctorale nascholing in het gebied van de mondzorg voor ouderen vanuit het UMCG. Daarnaast is hij gastdocent aan de RUG en Hanze Hoogeschool in Groningen. In november 2014 werd hij erkend als tandarts Geriatrie.
 
Arie Hoeksema was een van de sprekers tijdens ons congres over geriatrie in juni 2016 in Rotterdam.

Sprekers

Prof. Dr. Erik Scherder

Prof. Dr. Erik Scherder

Prof. Dr. Gerry Raghoebar

Prof. Dr. Gerry Raghoebar

Prof. Dr. Anita Visser

Prof. Dr. Anita Visser

Arie Hoeksema

Arie Hoeksema