Cursusprogramma

De relatie tussen lifestyle en voeding aan de ene kant en (mond)gezondheid aan de andere kant komt steeds meer in de belangstelling te staan. Vaak spelen tekorten hierbij een belangrijke rol. Hoe ontstaan tekorten en welke invloed kunnen die tekorten hebben op onze (mond)gezondheid of op het succes van een (tand)heelkundige behandeling?

Welke rol kan vitamine D bijvoorbeeld spelen in cariespreventie en hoe kunnen we vitamine D eenvoudig meten bij onze patiënten in de (tandarts)praktijk?
 
Deze lezing geeft ook inzicht in de werking van het botmetabolisme waarmee een tandarts, arts of mondhygienist elke dag te maken heeft. Met dit inzicht kunnen de succespercentages van parodontale en implantologische behandelingen in de praktijk verbeterd worden. De lezing is primair bedoeld voor het tandheelkundig team, maar ook algemeen van aard en de opgedane kennis is zeer toepasbaar voor artsen in de algemene praktijk.
 
Cursusprogramma
18:00 uur - Inloop met een broodje
19:00 uur - Welkomstwoord en inleiding professor van Winkelhoff
19:15 uur - Ronald Muts deel 1
20:15 uur - Pauze met koffie/thee
20:30 uur - Ronald Muts deel 2
21:30 uur - Stellen van vragen en afronding professor van Winkelhoff
Afsluitende borrel