VlieZaalStrand

Algemene informatie

Een hedendaagse kijk op de endodontie

Van 15 t/m 17 januari 2016 organiseerden we ons jaarlijkse Waddencongres met Michiel de Cleen en Walter van Driel op Vlieland. Tijdens dit weekend stond de endodontie centraal. Het congres startte net als een jaar eerder op vrijdagavond en eindigde op zondag. Het weekend was een groot succes, natuurlijk dankzij de sprekers maar ook dankzij de leuke groep cursisten.

Efficiëntie en doelmatigheid
Met een wortelkanaalpreparatie wordt gestreefd naar een preparatievorm die volledig is te reinigen en hermetisch is af te sluiten. Daarvoor zijn beproefde prepareer-, reinigings- en vultechnieken beschikbaar. Desalniettemin kan de behandeling van nauwe en kromme kanalen voor problemen zorgen. Instrumentbreuk, lengteverlies en perforaties zijn veelkomende oorzaken van uiteindelijk een onvolledige kanaalvulling. En het is juist de hermetische afsluiting die mede zo’n grote rol speelt in de prognose van een endodontisch gerestaureerd gebitselement op langer termijn.
 
Helaas komen rond de apices van endodontisch behandelde gebitselementen frequent periapicale radiolucenties voor. Op de röntgenfoto zijn kwalitatief minder ‘goede’ kanaalvullingen en defecte restauraties te zien. Bij het niet-genezen na een kanaalbehandeling betreft het vaak onvolkomenheden in de behandeling die hebben geresulteerd in lekkage van bacteriële producten naar de omgevende parodontale weefsels.
De cursus op Vlieland leerde u om op adequate wijze een meest waarschijnlijke endodontische diagnose te stellen en voorbereidingen te treffen zodat een goede kanaalbehandeling kan worden uitgevoerd. Tevens werd het inzichtelijk gemaakt hoe bij een herbehandeling de eerder aangebrachte tekortkomingen en complicaties op een veilige en voorspelbare manier zijn te behandelen.
 
Accreditatie
Voor het volgen van deze cursus kreeg u 7 KRT-punten of 7 KRM-punten. Zoals u van ons gewend bent, werd weer een partnerprogramma georganiseerd voor jong en oud. Dit congres was voor zowel voor de medici als de aanhang een echte aanrader!