VlieZaalStrand

Algemene informatie

Medische interactie in de tandheelkunde

Van 23 t/m 25 januari 2015 organiseerden we ons eerste Waddencongres op Vlieland. In Strandhotel Seeduyn gaven Prof. Dr. Arie Jan van Winkelhoff, Dr. Richmond Gortzak en Dr. Abel Thijs interessante presentaties over medische interactie in de tandheelkunde.
 
Veel tandartsen en mondhygiënisten zijn betrokken bij de zorg voor patiënten met een medisch belaste anamnese. Van de behandelaar wordt verwacht dat hij bij de patiënt kan anticiperen op de bestaande gezondheidsproblematiek. Eventuele nieuwe problemen dienen bijtijds gesignaleerd te worden, zowel intra als extra oraal.
 
Onze cursus op Vlieland had tot doel u handvatten aan te reiken om deze gecompliceerde problematiek te herkennen. Daarnaast leerde het u verbanden te leggen tussen medische en tandheelkundige problematiek. Onze drie sprekers gaven een boeiende en interessante cursus voor zowel tandartsen als mondzorgkundigen.
 
Accreditatie
Dit congres was geaccrediteerd met 9 KRT-punten en 11 KRM-punten.