Sprekers

Tijdens ons congres op Vlieland verzorgden de volgende drie sprekers het cursusprogramma.

 

Prof. Dr. Arie Jan van Winkelhoff

Prof. Dr. Arie Jan van Winkelhoff is als hoogleraar verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast zijn werkzaamheden aan de RUG is hij mede-eigenaar van Laboral Diagnostics en Laboral International, een service op het gebied van klinische microbiologie voor tandheelkundige professionals.

Dr. Richmond Gortzak

Dr. Richmond Gortzak is arts en MKA-chirurg. Hij was tot 2015 als opleider en chef de clinique verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hier was hij betrokken bij het onderwijs aan verpleegkundigen, artsen en tandartsen in opleiding. Speciale aandachtsgebieden van Richmond zijn de maxillofaciale traumatologie, oral medicine en de medisch tandheelkundige interactie. Hij heeft vele publicaties en lezingen in binnen- en buitenland.
 
Dr. Gortzak was samen met Prof. Dr. van Winkelhoff en Dr. Thijs verantwoordelijk voor het cursusprogramma tijdens ons Waddencongres op Vlieland in januari 2015. Ook gaf hij een presentatie tijdens ons congres in november 2016 in Amsterdam.

Dr. (Abel) Thijs

Dr. Abel Thijs is internist in het VUmc, waar hij zich met name richt op patiënten met vasculaire problematiek en erfelijke stofwisselingsstoornissen. Ook speelt hij een belangrijke rol in de vervolgopleiding tot internist.
 
Dr. Thijs was samen met Prof. Dr. van Winkelhoff en Dr. Gortzak verantwoordelijk voor het cursusprogramma tijdens onze cursus op Vlieland in januari 2015 en verzorgde ook een deel van het cursusprogramma tijdens ons congres in januari 2018 in Den Haag.

Sprekers

Prof. Dr. Arie Jan van Winkelhoff

Prof. Dr. Arie Jan van Winkelhoff

Dr. Richmond Gortzak

Dr. Richmond Gortzak

Dr. (Abel) Thijs

Dr. (Abel) Thijs