Cursus informatie

VlieZaalStrand

Cursusinformatie Vlieland 15 – 17 oktober 2021

Programma: dr. S.A.(Steven) Zijderveld

Zaterdag 16 oktober 9.15 – 12.30 uur

1. Twijfels rond M3: controversen rond verwijzing en indicatiestelling tot verwijdering M3.

Recent is er een KIMO richtlijn verschenen met betrekking tot de M3 inferior.

Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de tandheelkundig professional.

Met name rond de leeftijd van 17 jaar wordt verwacht dat de tandarts een actieve rol speelt in de indicatiestelling tot eventuele verwijdering.

Wat is deze rol? Hoe gaan MKA-chirurgen nu om met patiënten voor preventieve verwijdering M3 inferior, mede gezien de relatie met de canalis mandibularis.

2. Complicaties in tandartspraktijk.

Dit blok behandelt ongewone bevindingen en complicaties vanuit de tandartspraktijk.

Een ongewone plots ontstane crowding , iatrogeen ontstaan; naaldbreuk; zeer sterk uit de hand gelopen infecties en bloedingen passeren de revue.

3. Hart en de mond: zin en onzin van dentogeen focusonderzoek (focus pocus) en endocariditisprofylaxe.

Rondom de zin en onzin van een dentogeen focusonderzoek is de laatste jaren veel onduidelijkheid ontstaan, mede door wisselende signalen vanuit de cardiothoracale chirurgie.

Hoe moeten we dit in de tandartspraktijk duiden en waarom is dit beleid per ziekenhuis/regio zo verschillend?

Tevens wordt inzichtelijk gemaakt dat de endocarditisprofylaxe indicatie steeds verder vernauwt. 

4. Achter in de mond: verschillende mogelijkheden tot herstel zijdelingse delen maxilla middels implantaten.

Occlusieherstel in de zijdelingse delen van de maxilla wordt steeds vaker middels implantaten bewerkstelligd.

Een beperkende factor is de verticale dimensie vanwege de sinus maxillaris.

Er zijn meerdere wegen naar Rome om hier een oplossing voor te vinden.

 

Programma: Dr. Abel Thijs

Zaterdag 16 oktober 16.00 – 19.00 uur

In deze sessie zal Abel Thijs (als internist verbonden aan AmsterdamUMC, en als docent verbonden aan onder andere ACTA – beide in Amsterdam) in gaan op het actuele thema corona-gerelateerde-ziekte – een kleine terugblik naar eerdere epidemieën en nieuwe inzichten inde pathogenese en behandeling van deze ziekte. Daarnaast komen verschillende thema’s uit de interne geneeskunde aan bod die voor het behandelplan van de tandarts van belang zijn. Een deel daarvan is veelvoorkomend (bij voorbeeld hartfalen, antistolling) een ander deel iets zeldzamer (zoals bijwerkingen van geneesmiddelen en voedingssupplementen in de mond). Soms is de mond de sleutel tot diagnose en behandeling van een meer systemische ziekte (zoals bij de ziekte van Behçet, of zelfs bij bijnierschorsinsufficiëntie) en kunnen tandarts en arts elkaar complementeren, en soms zijn gebitsafwijkingen de oorzaak (zoals: endocarditis) of een deeloorzaak (zoals reumatoïde artritis) van systemische aandoeningen.

Een en ander ruim gelardeerd met casuïstiek aanleiding gevend tot zo veel mogelijk interactie om ook de deelnemers van elkaars ervaringen te laten leren. Een en ander ook met als doel tot ontschotting van mond- en overige zorg te komen.

 

Programma: Prof. Dr. M.S. (Marco) Cune

Zondag 17 oktober 8.30 – 11.00 uur

Een update in de restauratieve biomaterialen: Wit is het nieuwe grijs.

Ingegaan wordt op de materiaalkundige achtergronden en klinische toepassingen van keramische materialen, met name zirconia, en die van thermoplasten, met name PolyEtherEtherKetone (PEEK) en PolyOxyMethyleen (POM). Aan de hand van casuïstiek worden de (soms creatieve) mogelijkheden geïllustreerd. Voor indirecte restauraties, voor implantaten en implantaatopbouwen, maar ook binnen de uitneembare prothetiek geldt: Wit is het nieuwe grijs.

Leerdoelen

De deelnemer kan:

- de toepassingsgbieden van moderne keramische materialen duiden;

- de toepassingsgbieden van moderne thermoplastische materialen duiden.