Cursusprogramma

Over schoonheid valt te twisten
Wat is schoonheid en waarom wordt iets mooi gevonden? Een kort overzicht van wat mensen in de loop van de geschiedenis als mooi hebben beschouwd in de natuur, kunst, architectuur, en in menselijke proporties. Het schoonheidsideaal blijkt geen absoluut begrip en is tijds en plaats afhankelijk. Wat wordt er hier en nu mooi gevonden en wat is de betekenis van schoonheid voor een individu en in de maatschappij?
 
Schoonheid in de mond
Schoonheid in de mond laat zich het beste zien door een mooie glimlach – één die deuren opent en barrières wegneemt. Hiervoor is allereerst een analyse van de lach nodig: wat zijn de componenten van een mooie glimlach? Welke rol spelen parodontologie, orthodontie en restauratieve tandheelkunde hierin en vooral hoe werken zij samen voor een optimaal resultaat. Parodontale plastische chirurgie voor recessiebedekking en klinische kroonverlenging komen specifiek aan bod.
 
Schoonheid rondom de mond
Zoals de tanden optimaal stralen wanneer zij gebed zijn in gezond tandvlees, bepaalt het uiterlijk om de mond heen mede het succes van een (dentale) esthetische behandeling. Wat in landen zoals Engeland en de USA al jaren vanzelfsprekend is begint in Nederland langzaam gemeengoed te worden; de tandarts past injectables toe voor cosmetische en medische doeleinden.
 
Medische injectables
Minder bekend dan de esthetische overwegingen om middelen zoals Botox en hyaluronzuur te injecteren zijn de medische indicaties. Juist in een tandartspraktijk kan het behandelarsenaal van bruxisme op een logische manier worden aangevuld met botuline toxine. Kennis van anatomie en etiologie mag verondersteld worden en de vertrouwensband tussen tandarts en patiënt maakt een zorgvuldige monitoring en dosering -essentieel bij deze klachten- mogelijk.
 
Een gezonde mond in een gezond lichaam
Een vertaling van wetenschap naar praktijk wordt gemaakt vanuit de enorme hoeveelheid literatuur over de associatie tussen parodontitis en systemische aandoeningen. Aan bod komen diabetes mellitus, atherosclerose, zwangerschapscomplicaties, reumatoïde artritis, longontsteking en Alzheimer. Hoe gaat u met deze kennis om bij uw patiënten en wat kunt u verwachten van het effect van behandeling.
 

Tijdschema

Vrijdag 13 oktober
18:00
 
Welkomstborrel en diner. Cursisten die de late boot namen, sloten later aan.
 
Zaterdag 14 oktober
08:30
Ontbijt
09:15 Over schoonheid valt te twisten FA+TvE
09:45 Schoonheid in de mond deel 1 FA
10:45 Koffiepauze
11:15 Schoonheid in de mond deel 2 FA
12:30 Lunch
 
16:00
 
Schoonheid rond de mond deel 1
 
TvE
17:00 Pauze
17:30
 
Schoonheid rond de mond deel 2
Inclusief demo
TvE 
19:00 Einde cursusgedeelte zaterdag
19:15 Diner
 
Zondag 15 oktober
07:45 Ontbijt
08:30 Een gezonde mond in een gezond lichaam FA
09:30 Pauze
10:00
 
Injectables voor een gezonde mond
Medische indicaties
TvE
11:00
 
Einde officiële cursusonderdelen.
Vertrek voor mensen die vroege boot hadden.
Middag
 
Rondrit met de Vliehors Expres over natuurgebied de Vliehors.