Prof. Dr. Isaäc van der Waal

Prof. Dr. Isaäc van der Waal

Na in 1968 als tandarts in Utrecht te zijn afgestudeerd, een verblijf van enkele jaren in de Verenigde Staten en een opleiding tot kaakchirurg aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (opleider: prof. dr. W.A.M. van der Kwast), werd Dr. Isaäc van der Waal in 1979 benoemd tot hoogleraar in de Orale Pathologie aan destijds de Vrije Universiteit, thans ACTA, te Amsterdam. Van 1989 tot medio 2011 was hij hoofd van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie van het VU medisch centrum/ACTA.
 
Prof. Dr. van der Waal heeft aan meer dan 400 wetenschappelijke publicaties bijgedragen en talloze voordrachten in binnen- en buitenland gehouden. Daarnaast verschenen van zijn hand diverse leerboeken en atlassen op het gebied van mond- en kaakaandoeningen, waarvan verschillende in meerdere talen zijn uitgebracht. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit een combinatie van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.
 
Isaäc gaf presentaties voor Edudentaal tijdens onze congressen in november 2016 in Amsterdam en januari 2018 in Den Haag.