Sprekers

Tijdens ons congres op Bonaire eind februari, begin maart 2017 hadden we drie zeer ervaren sprekers die het cursusprogramma verzorgden. Deze groep sprekers bestond uit parodontoloog / implantoloog Ronnie Goené, Prof. Dr. Henny Meijer en orthodontist Sandy van Teeseling.

 

Prof. Dr. Henny Meijer

Henny Meijer behaalde in 1988 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens werd aan de Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek verricht op het gebied van de implantologie, in 1992 resulterend in een proefschrift. Van 1992-2000 was hij fulltime werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 2001-2006 is de aanstelling bij het Academisch Ziekenhuis gehalveerd en werkte hij de overige tijd als universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Tandheelkunde & Mondzorgkunde van de Faculteit der Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen.
 
Vanaf 2006 is Henny fulltime hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij geeft implantologie-onderwijs aan studenten in de Bachelor- en Masterfase van de studierichting Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast de klinische werkzaamheden, doet hij onderzoek op het gebied van de orale implantologie, begeleidt onderzoek en is als docent betrokken bij verschillende cursussen. Hij is van 1999 tot 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie geweest en in 2010 benoemd tot erelid. Bij deze vereniging is hij momenteel lid van de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie.
 
In het voorjaar van 2017 verzorgde Henny samen met Ronnie Goené en Sandy van Teeseling het cursusprogramma van ons congres op Bonaire.

Sandy van Teeseling

Sandy van Teeseling studeerde tandheelkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en deed zijn specialisatie orthodontie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Sindsdien is hij in Haarlem gevestigd. Ook is hij verbonden aan de afdeling Mond Kaak en Aangezichtschirurgie van het VUmc én het AMC beiden te Amsterdam.
 
Tevens is Sandy werkzaam op de afdeling Orthodontie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn interesse ligt vooral bij de (interdisciplinaire) behandeling van patiënten, waarbij het onderling afstemmen van de diverse behandelingen (paro, implanto, ortho, restauratief en chirurgie) van het grootste belang is.
 
In het voorjaar van 2017 presenteerde Sandy samen met Ronnie Goené en Prof. Dr. Henny Meijer het cursusprogramma van ons congres op Bonaire.